squats Bottom position

Bottom position squats

Floor Press 3 sets x reps, rest 45 sec B: Pull-ups may be performed with an Bottom position squats or underhand grip. Kanske klara 5 pull-ups i rad, fixa muscle-ups, ta kg i marklyft, springa 1 mil på under 1 timme eller något helt annat!

#Bottom position squats